Dobrodošli na FOSS Srbija

Free and Opensource Srbija je skup entuzijasta i ljubitelja slobodnog i otvorenog koda. Cilj nam je okupiti sve istomišljenike na jednom mestu i stvoriti najveći globalni OpenSource projekat u Srbiji i šire!

 1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Uputstvo Administracija sistema - Praćenje performansi Linux sistema

Discussion in 'Debian, LinuxMint, Ubuntu' started by Broker, 04.03.2012.

 1. Broker

  Korisnik

  Joined:
  14.01.2012
  Messages:
  335
  Likes Received:
  79
  Location:
  Kraljevo
  Sistem:
  Slackware
  [size=18pt]Administracija sistema - Praćenje performansi sistema[/size]​

  Svaki računar na svetu ima svog administratora sistema.
  Po definicijim administrator Linux sistema je osoba koja ima pun pristup, odnosno osoba koja je superkorisnik (root).
  Između ostalih dužnosti, administrator treba da ima uvid u rad svog sistema. U narednom delu ove teme videćemo nekoliko osnovnih naredbi/alatki (komandi/programa) za nadgledanje i praćenje performansi rada Linux sistema.

  [size=12pt]Opšte stanje sistema[/size]

  uptime

  Da bi ste stekli izvestan utisak o opštem stanju performansi sistema možete koristiti komandu
  Code:
  uptime
  Primer
  Code:
  sysadmin@brok ~ # uptime
  11:09:15 up 43 days, 20:57, 1 user, load average: 0.29, 0.23, 0.18
  
  Komanda uptime će pokazati koliko je korisnika prijavljeno i koliko je prosečno opterećenje sistema tokom poslednjih 1, 5 i 15 minuta.
  Kao što se da videti na primeru, opterećenje tokom poslednje minute bilo je 0.29, tokom poslednjih pet minuta 0.23 i tokom poslednjih četvrt sata 0.18.
  Ipak je ovo jako "grub" prikaz opterćenosti sistema.

  sar

  Komanda sar je skraćenica od system activity report (izveštaj o aktivnosti sistema). Za razliku od uptime, komanda sar daje mnogo pouzdanije podatke.

  Primer
  Code:
  bash-4.1$ sar -u 5 5
  Linux 2.6.37.6-smp (brok) 	01/27/2012 	_i686_	(2 CPU)
  
  02:54:07 PM   CPU   %user   %nice  %system  %iowait  %steal   %idle
  02:54:12 PM   all   8.81   0.00   1.50   0.50   0.00   89.19
  02:54:17 PM   all   7.90   0.00   1.20   0.40   0.00   90.50
  02:54:22 PM   all   7.10   0.00   1.10   0.00   0.00   91.80
  02:54:27 PM   all   7.82   0.00   1.20   0.50   0.00   90.48
  02:54:32 PM   all   7.49   0.00   1.10   0.40   0.00   91.02
  Average: 
  Navedena naredba nalaže komandi sar da u intervalima od broja zadatih sekundi (u ovom slučaju pet) uzme odgovarajući broj uzoraka (takođe u ovom slučaju pet uzoraka).
  Opcijom -u postižemo da komanda sar prikaže iskorišćenje procesora.

  %super - označava procenat procesorskog vremena utrošenog na izvršavanje korisničkog koda, uglavnom aplikacije
  %nice - je procenat procesorskog vremena utrošenog na izvršavanje korisničkog koda promenjenog prioriteta
  %system - označava vreme utrošeno na izvršavanje sistemskog koda (pozivi sistemu)
  %idle - pokazuje koliko vremena procesor nije ništa radio

  Više informacija možete naći u datoteci/zapisniku /usr/lib/sa/sadc
  Code:
  vi /usr/lib/sa/sadc
  [​IMG]

  xload

  Ako vam je tako lakše opterećenje sistema možete pratiti preko programa xload koji daje informacije u grafičkom obliku.
  Code:
  xload
  [​IMG]


  [size=12pt]Nadgledanje aktivnih procesa[/size]

  Komanda ps je odlično oruđe za nadgledanje aktivnih procesa vašeg sistema.
  Najkorisnija je u kombinaciji sa -el, ps -el
  Opcija -e izlistava podatke o svakom aktivnom procesu dok opcija -l pravi dugačak linsting sa podacima.

  Primer
  Code:
  bash-4.1$ ps -el
  F S  UID  PID PPID C PRI NI ADDR SZ WCHAN TTY     TIME CMD
  4 S   0   1   0 0 80  0 -  206 poll_s ?    00:00:00 init
  1 S   0   2   0 0 80  0 -   0 kthrea ?    00:00:00 kthreadd
  1 S   0   3   2 0 80  0 -   0 run_ks ?    00:00:00 ksoftirqd/0
  1 S   0   6   2 0 -40  - -   0 cpu_st ?    00:00:00 migration/0
  1 S   0   7   2 0 -40  - -   0 cpu_st ?    00:00:00 migration/1
  1 S   0   9   2 0 80  0 -   0 run_ks ?    00:00:00 ksoftirqd/1
  1 S   0  11   2 0 60 -20 -   0 rescue ?    00:00:00 cpuset
  1 S   0  12   2 0 60 -20 -   0 rescue ?    00:00:00 khelper
  5 S   0  13   2 0 80  0 -   0 worker ?    00:00:00 kworker/u:1
  1 S   0  16   2 0 60 -20 -   0 rescue ?    00:00:00 netns
  1 S   0  279   2 0 80  0 -   0 bdi_sy ?    00:00:00 sync_supers
  1 S   0  281   2 0 80  0 -   0 bdi_fo ?    00:00:00 bdi-default
  1 S   0  283   2 0 60 -20 -   0 rescue ?    00:00:00 kblockd
  1 S   0  285   2 0 60 -20 -   0 rescue ?    00:00:00 kacpid
  1 S   0  286   2 0 60 -20 -   0 rescue ?    00:00:00 kacpi_notify
  1 S   0  287   2 0 60 -20 -   0 rescue ?    00:00:00 kacpi_hotplug
  1 S   0  386   2 0 60 -20 -   0 rescue ?    00:00:00 ata_sff
  5 S   0  394   2 0 80  0 -   0 hub_th ?    00:00:00 khubd
  1 S   0  397   2 0 80  0 -   0 serio_ ?    00:00:00 kseriod
  1 S   0  400   2 0 60 -20 -   0 rescue ?    00:00:00 md
  1 S   0  504   2 0 60 -20 -   0 rescue ?    00:00:00 rpciod
  1 S   0  531   2 0 80  0 -   0 watchd ?    00:00:00 khungtaskd
  1 S   0  532   2 0 80  0 -   0 kswapd ?    00:00:00 kswapd0
  1 S   0  599   2 0 80  0 -   0 fsnoti ?    00:00:00 fsnotify_mark
  1 S   0  601   2 0 60 -20 -   0 rescue ?    00:00:00 aio
  1 S   0  624   2 0 60 -20 -   0 rescue ?    00:00:00 nfsiod
  1 S   0  635   2 0 80  0 -   0 jfsIOW ?    00:00:00 jfsIO
  1 S   0  636   2 0 80  0 -   0 jfs_la ?    00:00:00 jfsCommit
  1 S   0  637   2 0 80  0 -   0 jfs_la ?    00:00:00 jfsCommit
  1 S   0  638   2 0 80  0 -   0 jfs_sy ?    00:00:00 jfsSync
  1 S   0  645   2 0 60 -20 -   0 rescue ?    00:00:00 xfs_mru_cache
  1 S   0  646   2 0 60 -20 -   0 rescue ?    00:00:00 xfslogd
  1 S   0  647   2 0 60 -20 -   0 rescue ?    00:00:00 xfsdatad
  1 S   0  648   2 0 60 -20 -   0 rescue ?    00:00:00 xfsconvertd
  1 S   0  651   2 0 60 -20 -   0 rescue ?    00:00:00 ocfs2_wq
  1 S   0  652   2 0 60 -20 -   0 rescue ?    00:00:00 o2quot
  1 S   0  655   2 0 60 -20 -   0 rescue ?    00:00:00 user_dlm
  1 S   0  661   2 0 60 -20 -   0 rescue ?    00:00:00 glock_workqueu
  1 S   0  662   2 0 60 -20 -   0 rescue ?    00:00:00 delete_workque
  1 S   0  667   2 0 60 -20 -   0 rescue ?    00:00:00 gfs_recovery
  1 S   0  669   2 0 60 -20 -   0 rescue ?    00:00:00 crypto
  1 S   0  710   2 0 60 -20 -   0 rescue ?    00:00:00 kthrotld
  1 S   0  854   2 0 80  0 -   0 scan_t ?    00:00:00 cciss_scan
  1 S   0  859   2 0 60 -20 -   0 rescue ?    00:00:00 scsi_tgtd
  1 S   0  873   2 0 60 -20 -   0 rescue ?    00:00:00 iscsi_eh
  1 S   0  880   2 0 60 -20 -   0 rescue ?    00:00:00 fc_exch_workqu
  1 S   0  881   2 0 60 -20 -   0 rescue ?    00:00:00 fc_rport_eq
  1 S   0  882   2 0 60 -20 -   0 fcoe_p ?    00:00:00 fcoethread/0
  1 S   0  883   2 0 60 -20 -   0 fcoe_p ?    00:00:00 fcoethread/1
  1 S   0  886   2 0 60 -20 -   0 rescue ?    00:00:00 fnic_event_wq
  1 S   0  974   2 0 80  0 -   0 scsi_e ?    00:00:00 scsi_eh_2
  1 S   0  977   2 0 80  0 -   0 scsi_e ?    00:00:00 scsi_eh_3
  1 S   0  981   2 0 80  0 -   0 worker ?    00:00:00 kworker/u:3
  1 S   0  990   2 0 80  0 -   0 scsi_e ?    00:00:04 scsi_eh_4
  1 S   0  993   2 0 80  0 -   0 scsi_e ?    00:00:00 scsi_eh_5
  1 S   0 1055   2 0 60 -20 -   0 rescue ?    00:00:00 exec-osm
  1 S   0 1061   2 0 60 -20 -   0 rescue ?    00:00:00 block-osm
  1 S   0 1127   2 0 60 -20 -   0 rescue ?    00:00:00 kstriped
  1 S   0 1130   2 0 60 -20 -   0 rescue ?    00:00:00 ksnapd
  1 S   0 1133   2 0 90 10 -   0 speaku ?    00:00:00 speakup
  1 S   0 1161   2 0 80  0 -   0 kjourn ?    00:00:00 jbd2/sda4-8
  1 S   0 1162   2 0 60 -20 -   0 rescue ?    00:00:00 ext4-dio-unwri
  5 S   0 1195   1 0 76 -4 -  735 poll_s ?    00:00:00 udevd
  1 S   0 1414   2 0 60 -20 -   0 rescue ?    00:00:00 kpsmoused
  1 S   0 1428   2 0 60 -20 -   0 rescue ?    00:00:00 usbhid_resumer
  1 S   0 1472   2 0 60 -20 -   0 rescue ?    00:00:00 hd-audio0
  1 S   0 1539   2 0 80  0 -   0 bdi_wr ?    00:00:00 flush-8:0
  1 S   0 1582   2 0 80  0 -   0 kjourn ?    00:00:00 jbd2/sda8-8
  1 S   0 1583   2 0 60 -20 -   0 rescue ?    00:00:00 ext4-dio-unwri
  1 S   0 1584   2 0 80  0 -   0 kjourn ?    00:00:00 jbd2/sda9-8
  1 S   0 1585   2 0 60 -20 -   0 rescue ?    00:00:00 ext4-dio-unwri
  5 S   0 1588   1 0 80  0 -  688 fuse_d ?    00:00:00 mount.ntfs-3g
  5 S   0 1591   1 0 80  0 -  688 fuse_d ?    00:00:00 mount.ntfs-3g
  5 S   0 1594   1 0 80  0 -  688 fuse_d ?    00:00:00 mount.ntfs-3g
  5 S   0 1597   1 0 80  0 -  718 fuse_d ?    00:00:00 mount.ntfs-3g
  1 S   0 1627   1 0 80  0 -  476 poll_s ?    00:00:00 syslogd
  5 S   0 1631   1 0 80  0 -  463 syslog ?    00:00:00 klogd
  5 S   0 1783   1 0 80  0 -  473 poll_s ?    00:00:00 inetd
  5 S   0 1789   1 0 80  0 - 1052 poll_s ?    00:00:00 sshd
  1 S   0 1796   1 0 80  0 -  465 poll_s ?    00:00:00 acpid
  5 S  81 1809   1 0 80  0 -  805 poll_s ?    00:00:00 dbus-daemon
  5 S  82 1881   1 0 80  0 - 3948 poll_s ?    00:00:00 hald
  4 S   0 1883   1 0 80  0 - 6727 poll_s ?    00:00:00 console-kit-da
  4 S   0 1951   1 0 80  0 - 6661 poll_s ?    00:00:00 polkitd
  0 S   0 1954 1881 0 80  0 -  932 poll_s ?    00:00:00 hald-runner
  0 S   0 1998 1954 0 80  0 -  957 poll_s ?    00:00:00 hald-addon-inp
  0 S   0 2017 1954 0 80  0 -  958 poll_s ?    00:00:03 hald-addon-sto
  4 S  82 2019 1954 0 80  0 -  902 unix_s ?    00:00:00 hald-addon-acp
  1 S   0 2043   1 0 80  0 -  520 hrtime ?    00:00:00 crond
  1 S   2 2045   1 0 80  0 -  518 hrtime ?    00:00:00 atd
  5 S   0 2070   1 0 80  0 - 3908 poll_s ?    00:00:00 smbd
  5 S   0 2072   1 0 80  0 - 2134 poll_s ?    00:00:00 nmbd
  5 S  85 2079   1 0 80  0 -  798 poll_s ?    00:00:00 avahi-daemon
  1 S  85 2080 2079 0 80  0 -  761 unix_s ?    00:00:00 avahi-daemon
  1 S   0 2086   1 0 80  0 -  505 poll_s ?    00:00:00 avahi-dnsconfd
  5 S   0 2093   1 0 80  0 - 6822 poll_s ?    00:00:00 NetworkManager
  4 S   0 2103   1 0 80  0 - 1158 poll_s ?    00:00:00 modem-manager
  0 S   0 2120   1 0 80  0 -  463 n_tty_ tty1   00:00:00 agetty
  4 S   0 2121   1 0 80  0 -  463 n_tty_ tty2   00:00:00 agetty
  4 S   0 2122   1 0 80  0 -  463 n_tty_ tty3   00:00:00 agetty
  4 S   0 2123   1 0 80  0 -  463 n_tty_ tty4   00:00:00 agetty
  4 S   0 2124   1 0 80  0 -  463 n_tty_ tty5   00:00:00 agetty
  4 S   0 2125   1 0 80  0 -  463 n_tty_ tty6   00:00:00 agetty
  4 S   0 2126   1 0 80  0 - 4073 poll_s ?    00:00:00 gdm-binary
  5 S   0 2128 1195 0 78 -2 -  734 poll_s ?    00:00:00 udevd
  5 S   0 2129 1195 0 78 -2 -  734 poll_s ?    00:00:00 udevd
  4 S   0 2136 2093 0 80  0 -  510 poll_s ?    00:00:00 dhcpcd
  1 S   0 2139 2070 0 80  0 - 3908 poll_s ?    00:00:00 smbd
  5 S   0 2148 2126 0 80  0 - 4073 poll_s ?    00:00:00 gdm-binary
  4 S   0 2231 2148 3 80  0 - 18012 poll_s tty7   00:09:12 X
  4 S 1000 2251 2148 0 80  0 - 11070 poll_s ?    00:00:00 gnome-session
  1 S 1000 2278 2251 0 80  0 -  939 poll_s ?    00:00:00 ssh-agent
  1 S 1000 2279 2251 0 80  0 -  939 poll_s ?    00:00:00 ssh-agent
  1 S 1000 2282   1 0 80  0 -  909 poll_s ?    00:00:00 dbus-launch
  1 S 1000 2283   1 0 80  0 - 1038 poll_s ?    00:00:00 dbus-daemon
  1 S 1000 2292   1 0 80  0 - 10711 poll_s ?    00:00:00 gnome-keyring-
  0 S 1000 2294 2251 0 80  0 - 32535 poll_s ?    00:00:03 gnome-settings
  1 S 1000 2296   1 0 80  0 - 4845 poll_s ?    00:00:00 seahorse-shari
  4 S   0 2315   1 0 80  0 - 5840 poll_s ?    00:00:00 upowerd
  0 S 1000 2351   1 0 80  0 - 1594 poll_s ?    00:00:00 gvfsd
  1 S 1000 2357   1 0 80  0 - 8046 futex_ ?    00:00:00 gvfs-fuse-daem
  0 S 1000 2364   1 0 80  0 - 1803 poll_s ?    00:00:00 gconfd-2
  0 S 1000 2366   1 0 80  0 - 10616 poll_s ?    00:00:00 at-spi-bus-lau
  0 S 1000 2371 2366 0 80  0 -  696 poll_s ?    00:00:02 dbus-daemon
  0 S 1000 2374   1 0 80  0 - 4033 poll_s ?    00:00:02 at-spi2-regist
  1 S 1000 2383   1 0 80  0 - 23673 poll_s ?    00:00:00 pulseaudio
  0 S 1000 2408 2383 0 80  0 - 5583 poll_s ?    00:00:00 gconf-helper
  0 S 1000 2411   1 0 80  0 - 10632 poll_s ?    00:00:00 gsd-printer
  4 S   0 2414   1 0 80  0 - 10166 poll_s ?    00:00:00 colord
  0 R 1000 2417 2251 4 80  0 - 140265 -   ?    00:11:23 gnome-shell
  0 S 1000 2422   1 0 80  0 - 5613 poll_s ?    00:00:00 dconf-service
  0 S 1000 2426 2251 0 80  0 - 10441 poll_s ?    00:00:00 evolution-alar
  0 S 1000 2427 2251 0 80  0 - 87650 poll_s ?    00:00:00 nm-applet
  0 S 1000 2430 2251 0 80  0 - 4761 poll_s ?    00:00:00 gdu-notificati
  0 S 1000 2433 2251 0 80  0 - 50445 poll_s ?    00:00:01 polkit-gnome-a
  4 S   0 2435   1 0 80  0 - 5820 poll_s ?    00:00:00 udisks-daemon
  1 S   0 2439 2435 0 80  0 - 1368 poll_s ?    00:00:02 udisks-daemon
  0 S 1000 2445 2251 1 80  0 - 70972 poll_s ?    00:03:15 nautilus
  0 S 1000 2452   1 0 80  0 - 19420 poll_s ?    00:00:00 e-calendar-fac
  0 S 1000 2472   1 0 80  0 - 10534 poll_s ?    00:00:00 gnome-shell-ca
  0 S 1000 2474   1 0 80  0 - 12661 poll_s ?    00:00:00 gvfs-gdu-volum
  0 S 1000 2491   1 0 80  0 - 1638 poll_s ?    00:00:00 gvfs-gphoto2-v
  0 S 1000 2493   1 0 80  0 - 6259 poll_s ?    00:00:00 mission-contro
  0 S 1000 2497   1 0 80  0 - 20193 poll_s ?    00:00:00 goa-daemon
  4 S   0 2529   1 0 80  0 - 4124 poll_s ?    00:00:00 accounts-daemo
  0 S 1000 2531   1 0 80  0 - 4391 poll_s ?    00:00:00 gvfsd-trash
  0 S 1000 2535   1 0 80  0 - 1594 poll_s ?    00:00:00 gvfsd-burn
  0 S 1000 2539   1 0 80  0 - 1417 poll_s ?    00:00:00 gvfsd-metadata
  1 S 1000 2545   1 0 80  0 - 18935 poll_s ?    00:00:54 conky
  0 R 1000 2715 2417 24 80  0 - 214055 -   ?    01:02:06 firefox
  0 R 1000 2758 2715 1 80  0 - 43192 -   ?    00:04:38 plugin-contain
  1 S   0 11773   2 0 80  0 -   0 worker ?    00:00:00 kworker/1:2
  1 R   0 12147   2 0 80  0 -   0 ?   ?    00:00:00 kworker/0:2
  1 S   0 12626   2 0 80  0 -   0 worker ?    00:00:00 kworker/1:0
  1 S   0 12861   2 0 80  0 -   0 worker ?    00:00:00 kworker/0:1
  0 R 1000 12907 2417 0 80  0 - 54426 -   ?    00:00:00 gnome-terminal
  0 S 1000 12913 12907 0 80  0 -  519 unix_s ?    00:00:00 gnome-pty-help
  0 S 1000 12914 12907 0 80  0 - 1127 wait  pts/0  00:00:00 bash
  0 R 1000 13259 12914 0 80  0 -  668 -   pts/0  00:00:00 ps
  Polje Opis
  * F - sadrži zbir jedne ili više heksadecimalnih vrednosti koje opisuju aktuelno stanje procesa
  * S - prikazuje aktuelno stanje procesa po principu: izvršava se, privremeno zasutavljen itd...)
  * UID - prikazuje indentifikator vlasnika procesa
  * PID - prikazuje indentifikator procesa
  * PPID - prikazuje indentifikator "starijeg" procesa
  * C - prikazuje zauzeće procesora procesom
  * PRI - prikazuje prioritet procesa po principu veći broj veći prioritet
  * NI - prikazuje izmenu prioriteta procesa pomoću komande nice po principu veći broj označava niži prioritet
  * SZ - prikazuje količinu virtuelne memorije potrebne za izvršavanje procesa
  * TTY - označava terminal sa kojeg je proces pokrenut
  * TIME - prikazuje ukupno procesorsko vremeu satima i minutama utrošeno na izvršavanje procesa
  * CMD - prikazuje komandu koja je pokrenula proces


  [size=12pt]Zuzeće meorije[/size]

  Pomoću komande vmstat možemo ispitati podsistem virtuelne memorije i pronaći eventualni problem.
  Komanda vmstat prikazuje statistiku korišćenja podsistema virtuelne memorije, opterćenje procesora i podatke o aktivnosti diska i procesora.
  Opšti oblik te naredbe je
  Code:
  vmstat [interval] [broj] 
  Komanda vmstat u intervalima (zadatim u sekundama) uzima odgovarajući broj uzoraka i rezultate prikazuje u standardnom izlaznom toku
  Code:
  bash-4.1$ vmstat 5 5
  procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ----cpu----
  r b  swpd  free  buff cache  si  so  bi  bo  in  cs us sy id wa
  1 0   0 1280040 376128 1178352  0  0  52  76 558 1823 17 2 79 1
  0 0   0 1279552 376128 1178352  0  0   0   0 1065 3148 11 2 88 0
  0 0   0 1279800 376128 1178352  0  0   0   0 1047 2970 11 2 88 0
  0 0   0 1279676 376136 1178352  0  0   0  13 1022 2638 10 1 88 0
  0 0   0 1279924 376144 1178352  0  0   0  22 1007 2421 10 2 88 0
  Dobijeni rezultati su naizgled teško čitljivi.
  Prvi red svakog izveštaja komande vmstat prikazuje samo zbirne informacije.
  Sledeći redovi prikazuju informacije koje možemo da iskoristimo za otkrivanje eventualnog problema sa memorijom.

  polje procs
  * r - broj procesa spermnih za izvršavanje
  * b - broj zaustavljenih procesa

  polje memory
  * swpd - veličina korišćene virtuelne memorija u kilobajtima
  * free - veličina nedodeljene memorije u kilobajtima
  * buff - veličina međumemorije (befera) u kilobajtima
  * cache - veličina memorijske ostave (keš) u kilobajtima

  polje swap
  * si - brzina prenosa podataka iz virtuelne memorije u radnu memoriju u KB/s
  * so - brzina prenosa podataka iz radne u virtualnu memoriju u KB/s

  polje io
  * bi - broj blokova podataka zapisanih u sekundi na ulazno-izlazni uređaj
  * bo - broj blokova učitan u sekundi sa ulazno-izlaznog uređaja

  polje system
  * in - broj prekida u sekundi izazvanih uređajima
  cs - broj promena konteksta procesa u sekundi

  polje cpu
  * us - procenat procesorskog vremena utrošenog na izvršavanje korisničkog koda
  * sy - procenat procesorskog vremena utrošenog na izvršavanje sistemskog koda
  * id - procenat neutrošenog procesorskog vremena

  U ovim poljima treba obratiti pažnju na korišćenje ukupne i virtuelne memorije.
  Kada je raspoloživa virtuelna memorija (prikazana u kilobajtima u polju swap) mala, sistem sa njom intezivno razmenjuje podatke pa performanse su verovatno zbog toga slabe.
  Tada treba potrebiti komandu pd da bi se otkrio proces ili procese koji intezivno koriste virtuelnu memoriju.
  Uglavnom trajno rešenje je u dodavanju još RAM-a.

  Ako je u koloni wa vrednost različita od nule, a vrednosti u kolonama so i si ukazuju na neprestanu razmenu sa virtuelnom memorijom, potražite proces koji opsežno zauzima memoriju, naručito virtuelnu.
  Ako duže posmatrate kolone r i b steći ćete utisak o brzini prolaska procesa kroz red čekanja na izvršavanje,
  Vrednost u koloni r i b treba stalno da budu niske, osim kod dugotrajnih procesa koje takođe lako možete da otkrijete sa komandom ps.

  Komanda free prikazuje korišćenje meorije, uključujući virtuelnu memoriju i kapacitet.
  Za jedno umereno opterećenje sistem dobićete otprilike sledeće rezultate
  Code:
  bash-4.1$ free
         total    used    free   shared  buffers   cached
  Mem:    3607112  1471564  2135548     0   282812   877548
  -/+ buffers/cache:   311204  3295908
  Swap:   1572860     0  1572860
  Nasuprot gornjem prikazu evo primera gde je meorija prilično opterćena
  Code:
  sysadmin@brok ~ # free
         total    used    free   shared  buffers   cached
  Mem:    8190820  7532908   657912     0   273732  6048780
  -/+ buffers/cache:  1210396  6980424
  Swap:   2102456     0  2102456
  Komanda free prikazuje snimak korišćenja memorije koji možete da obuhvatite jednim pogledom.
  Prvi red ispod zaglavlja pokazuje podatke o fizičkoj (radnoj) memoriji u kilobajtima, uključujući ukupnu veličinu RAM-a, njegov ne uvek i iskorišćen deo koji zauzima jezgro operativnog sistema, veličinu slobodnog RAM-a i delove RAM-a namenjenog deljenju, međumemoriji i ostavi.

  Drugi red se odnosi na korišćenje međumemorije. Drugim rečima, komanda free oduzima predviđenu međumemoriju i ostavu od kolone used i rezultat smešta u kolonu free tako da dobijamo tačniju sliku korišćenja memorije u odnosu na zauzeće u jezgru operativnog sistema, ona se menja u zavisnosti od iskorišćenja sistema i prosečnog korišćenja memorije.
  Ako u prvom redu vrednost buffers i cached oduzmete od vrednosti korišćene memorije dobićete vrednost (za prvi prikaz) 311204 (1471564−282812−877548=311204), dok dodavanjem vrednosti buffers i cached na vrednost free dobijamo 3890644 (2135548+877548+877548=3890644) što je oko 12.5 puta više.

  Treći red prikazuje veličinu raspoložive, korišćene i slobodne virtuelne memorije koja je u vreme snimanja sistema bila nekorišćena u oba snimka.

  Ovi podaci se mogu videti i u grafičkom prikazu, sve u zavisnosti koje grafičko okruženje koristite. Recimo System Monitor u GNOME grafičkom okruženju
  [​IMG]


  [size=12pt]Zauzeće diska i njegove performanse[/size]

  Zauzeće diska se lako može partiti komandom df i du.
  Komanda df prikazuje stanje raspoloživog prostora na diskum dok komanda du prikazuje koliko je prostora zauzeto na disku.
  Code:
  bash-4.1$ df
  Filesystem   1K-blocks   Used Available Use% Mounted on
  /dev/root    20641788 12602500  6990696 65% /
  /dev/sda8    15481840 4701848  9993560 32% /media/root_ubuntu
  /dev/sda9    42924248 28350532 12393264 70% /media/home_ubuntu
  /dev/sda1     102396  46764   55632 46% /media/rsv
  /dev/sda2    83779580 73083256 10696324 88% /media/windows
  /dev/sda5    62918540 51342056 11576484 82% /media/hard1
  tmpfs      1803556   116  1803440  1% /dev/shm
  /dev/sda6    83884700 58033040 25851660 70% /media/hard2
  
  Upotrebom opcije -k komande df može se videti zauzeće diska u kilobajtima
  Code:
  bash-4.1$ df -k
  Filesystem   1K-blocks   Used Available Use% Mounted on
  /dev/root    20641788 12602500  6990696 65% /
  /dev/sda8    15481840 4701848  9993560 32% /media/root_ubuntu
  /dev/sda9    42924248 28350532 12393264 70% /media/home_ubuntu
  /dev/sda1     102396  46764   55632 46% /media/rsv
  /dev/sda2    83779580 73083256 10696324 88% /media/windows
  /dev/sda5    62918540 51342056 11576484 82% /media/hard1
  tmpfs      1803556   116  1803440  1% /dev/shm
  /dev/sda6    83884700 58033040 25851660 70% /media/hard2
  U današnjim prilikama izveštaj će biti najčitljiviji upotrebom opcije -h
  Code:
  bash-4.1$ df -h
  Filesystem   Size Used Avail Use% Mounted on
  /dev/root    20G  13G 6.7G 65% /
  /dev/sda8    15G 4.5G 9.6G 32% /media/root_ubuntu
  /dev/sda9    41G  28G  12G 70% /media/home_ubuntu
  /dev/sda1    100M  46M  55M 46% /media/rsv
  /dev/sda2    80G  70G  11G 88% /media/windows
  /dev/sda5    61G  49G  12G 82% /media/hard1
  tmpfs      1.8G 116K 1.8G  1% /dev/shm
  /dev/sda6    80G  56G  25G 70% /media/hard2
  Opcija -h potpuno razjašnjava koliko imamo raspoloživog prostora u svakom sistemu datoteke.

  Ako bi upotrebimo opciju -l dobićemo samo podatke o prostoru na disku koji se fizički nalazi na sistemu ali ne i za povezane mrežne sistemske datoteke niti za diskove kojima pristupamo daljinski.

  Kada želimo da utvrdimo koliki deo prostora na disku se koristi, upotrebićemo komandu du.
  Njena osnovna sintaksa je
  Code:
  du [opcija] datoteka
  Code:
  sysadmin@brok ~/backup # du -h
  7.7G	.
  Code:
  sysadmin@brok ~/backup # du -k
  8015940	.
  Code:
  sysadmin@brok ~/backup # du -m
  7829	.
  Code:
  sysadmin@brok ~/backup # du -s
  8015940	.
  -h - prikazuje izveštaj u jedinicama koje su najčitljiviji korisniku
  -k -prikazuje rezultate u kilobajtima
  -m -prikazuje rezultate u megamajtima
  -s -prikazuje samo zbirne vrednosti

  Ulazno-izlazne operacije sa diskom obično su usko grlo sistema.
  Operativna memorija i procesor rade više hiljada puta brže od najbržeg diska. Srećom, jezgro operativnog sistema i savremeni čvrsti diskovi koriste softversku i hardversku memorijsku ostavu, međumemoriju za predhodno učitavanje i odloženo zapisavinje na hard disk da bi prikrili i smajnili pomenutu razliku u brzini rada.
  Ipak, kao administrator sistema i dalje bi trebali znati da utvrdite probleme i izborite se sa njima kada se pojave na ulazno-izlaznim operacijama sa diskom.
  Korisno je da se upoznate sa sledećim frazama koje se često koriste za opisivanje performansi sistema:

  * Srednje vreme pristupanja (Average seek time) - procena prosečnog trajanja operacije pristupanja
  * Maksimalno vreme pristupanja (Maximum seek time) - trajanje kretanja glave diska između dve staze na disku koje su međusobno najviše udaljene
  * Minimalno vreme pristupanja (Minimum seek time) - trajanje kretanja glave diska izme￰u dve susedne staze
  * Kašnjenje lociranja (Queuing delay) - vreme potrebno kontroleru diska da utvrdi gde na disku treba da pročita/upiše podatke
  * Rotaciono kašnjenje (Rotational latency) - vreme potrebno da se pravo mesto na disku dovede ispod glave za čitanje/upisivanje, izraženo brojem obrta u minutu (RPM)
  * Kašnjenje pristupanja (Seek latency) - vreme potrebno glavi za čitanje/upisivanje da se pozicianira na odre￰đeni cilindar diska
  * Vreme pristupanja (Seek time) - Vreme potrebno glavi za čitanje/upisivanje da pre￰đe sa jedne staze diska na drugu

  Za utvrđivanje problema sa performansama ulazno-izlaznih operacija najčešće se koristi komanda iostat. Slično komandi vmstat, i komanda iostat se najjednostavnije zadaje na sledeći način
  Code:
  iostat [interval] [broj]
  Interval definiše broj sekundi izme￰đu dva uzastopna izveštaja, a broj predstavlja ukupan broj izveštaja.

  Code:
  bash-4.1$ iostat 5 5
  Linux 2.6.37.6-smp (brok) 	03/01/2012 	_i686_	(2 CPU)
  
  avg-cpu: %user  %nice %system %iowait %steal  %idle
       12.06  0.00  1.80  1.30  0.00  84.84
  
  Device:      tps  Blk_read/s  Blk_wrtn/s  Blk_read  Blk_wrtn
  sda        5.70    228.42    173.17  1433701  1086952
  
  avg-cpu: %user  %nice %system %iowait %steal  %idle
        3.10  0.00  0.70  0.30  0.00  95.90
  
  Device:      tps  Blk_read/s  Blk_wrtn/s  Blk_read  Blk_wrtn
  sda        0.80     0.00    16.00     0     80
  
  avg-cpu: %user  %nice %system %iowait %steal  %idle
        3.20  0.00  1.10  0.00  0.00  95.70
  
  Device:      tps  Blk_read/s  Blk_wrtn/s  Blk_read  Blk_wrtn
  sda        0.00     0.00     0.00     0     0
  
  avg-cpu: %user  %nice %system %iowait %steal  %idle
        3.30  0.00  1.00  0.00  0.00  95.70
  
  Device:      tps  Blk_read/s  Blk_wrtn/s  Blk_read  Blk_wrtn
  sda        0.00     0.00     0.00     0     0
  
  avg-cpu: %user  %nice %system %iowait %steal  %idle
        5.00  0.00  1.70  0.00  0.00  93.31
  
  Device:      tps  Blk_read/s  Blk_wrtn/s  Blk_read  Blk_wrtn
  sda        6.00     0.00    51.20     0    256
  
  Opcija Opis
  tps - broj operacija prenosa podataka (ili ulazno-izlaznih zahteva za prekid) u sekundi poslatih disku
  Blk_read/s - broj blokova podataka učitanih sa ure￰đaja u sekundi
  Blk_wrtn/s - broj blokova podataka učitanih na ure￰đaja u sekundi
  Blk_read - ukupan broj učitanih podataka
  Blk_wrtn - ukupan broj upisanih podataka

  Ako detaljnije želimo da ispitamo ulazno-izlazne performanse diska, upotrebićemo opciju -x, zadajući i disk odnosno particiju koja nas zanima.
  Opcija -x omogućava detaljniju statistiku ulazno-izlaznih operacija zadatih diskova ili pak svih diskova ako ne zadamo disk.

  Naredna komanda prikazuje snimak aktivnosti diska /dev/sda tokom prevođ￰enja jezgra operativnog sistema (takođe [interval=5] [broj=5]). Zbog opcije -d komanda iostat ne prikazuje zbirni izveštaj o korišćenu procesora
  Code:
  bash-4.1$ iostat -d -x /dev/sda 5 5
  Linux 2.6.37.6-smp (brok) 	03/01/2012 	_i686_	(2 CPU)
  
  Device:     rrqm/s  wrqm/s   r/s   w/s  rsec/s  wsec/s avgrq-sz avgqu-sz  await svctm %util
  sda        6.38  19.47  3.88  1.64  218.99  168.80  70.30   0.15  27.52  4.10  2.26
  
  Device:     rrqm/s  wrqm/s   r/s   w/s  rsec/s  wsec/s avgrq-sz avgqu-sz  await svctm %util
  sda        0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  0.00  0.00  0.00
  
  Device:     rrqm/s  wrqm/s   r/s   w/s  rsec/s  wsec/s avgrq-sz avgqu-sz  await svctm %util
  sda        0.00   0.40  0.00  0.80   0.00   9.60  12.00   0.01  8.50  8.50  0.68
  
  Device:     rrqm/s  wrqm/s   r/s   w/s  rsec/s  wsec/s avgrq-sz avgqu-sz  await svctm %util
  sda        0.00   0.40  0.00  0.80   0.00   9.60  12.00   0.01  10.25 10.25  0.82
  
  Device:     rrqm/s  wrqm/s   r/s   w/s  rsec/s  wsec/s avgrq-sz avgqu-sz  await svctm %util
  sda        0.00   0.80  0.00  2.40   0.00  25.60  10.67   0.01  3.58  3.42  0.82
  
  * rrqm/s - broj spojenih zahteva za čitanje podataka u sekundi
  * wrqm/s - broj spojenih zahteva za upisivanje podataka u sekundi
  * r/s - broj zahteva za čitanje podataka u sekundi
  * w/s - broj zahteva za upisivanje podataka u sekundi
  * rsec/s - broj učitanih sektora u sekundi
  * wsec/s - broj upisanih sektora u sekundi
  * avgrq-sz - prosečna veličina zahteva u sektorima
  * avgqu-sz - prosečna dužina reda za čekanje zahteva
  * await - prosečno vreme čekanja ulazno-izlazne operacije na izvršenje izraženo u milisekundama
  * svctm - prosečno vreme izvršavanja ulazno-izlazne operacije izraženo u milisekundama
  * %util - procenat zauzeća procesora zahtevima za ulazno-izlazne operacije
   
  Collapse Signature Expand Signature
  Jesenjin and djvujke like this.
 2. Broker

  Korisnik

  Joined:
  14.01.2012
  Messages:
  335
  Likes Received:
  79
  Location:
  Kraljevo
  Sistem:
  Slackware
  [size=12pt]Korišćenje procesora[/size]

  Najpoznatiji uslužni program za praćenje korišćenja procesora jeste top, koji prikazuje najzahtevnije procese.
  Program top prati rad procesora u realnom vremenu, što znači da prikazuje listu aktivnih procesa koji ga najviše koriste.
  Prikaz se podrazumevano ažurira na svake tri sekunde, mada je interval ažuriranja promenljiv u toku izvršavanja komande top, sa d ili s i zadatom vrednošću.

  Primer zamene intervala ažuriranja na 6 sekunde
  Code:
  top - 11:21:23 up 41 days, 21:09, 1 user, load average: 0.25, 0.18, 0.11
  Tasks: 192 total,  2 running, 190 sleeping,  0 stopped,  0 zombie
  Cpu(s): 2.1%us, 0.2%sy, 0.0%ni, 97.3%id, 0.2%wa, 0.0%hi, 0.1%si, 0.0%st
  Mem:  8190820k total, 7867744k used,  323076k free,  269440k buffers
  Swap: 2102456k total,    0k used, 2102456k free, 6435568k cached
  Change delay from 3.0 to: 6
   PID USER   PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM  TIME+ COMMAND      
  1488 mysql   20  0 455m 76m 4328 S  2 1.0  1032:25 mysqld       
  3487 root   20  0 19060 1320 916 R  2 0.0  0:00.01 top        
    1 root   20  0 8352 748 616 S  0 0.0  0:20.15 init        
    2 root   20  0   0  0  0 S  0 0.0  0:00.00 kthreadd      
    3 root   RT  0   0  0  0 S  0 0.0  0:03.14 migration/0    
    4 root   20  0   0  0  0 S  0 0.0  0:03.61 ksoftirqd/0    
    5 root   RT  0   0  0  0 S  0 0.0  0:00.00 watchdog/0     
    6 root   RT  0   0  0  0 S  0 0.0  0:00.02 migration/1    
    7 root   20  0   0  0  0 S  0 0.0  0:04.69 ksoftirqd/1    
    8 root   RT  0   0  0  0 S  0 0.0  0:00.00 watchdog/1     
    9 root   RT  0   0  0  0 S  0 0.0  0:00.01 migration/2    
    10 root   20  0   0  0  0 S  0 0.0  0:01.97 ksoftirqd/2    
    11 root   RT  0   0  0  0 S  0 0.0  0:00.00 watchdog/2     
    12 root   RT  0   0  0  0 S  0 0.0  0:00.00 migration/3    
    13 root   20  0   0  0  0 S  0 0.0  0:01.10 ksoftirqd/3    
    14 root   RT  0   0  0  0 S  0 0.0  0:00.00 watchdog/3     
    15 root   RT  0   0  0  0 S  0 0.0  0:00.26 migration/4 
  Prikaz komande top
  Code:
  sysadmin@brok ~ # 
  
  top - 11:47:56 up 40 days, 21:36, 2 users, load average: 0.05, 0.08, 0.08
  Tasks: 179 total,  1 running, 178 sleeping,  0 stopped,  0 zombie
  Cpu(s): 0.8%us, 0.1%sy, 0.0%ni, 99.1%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
  Mem:  8190820k total, 7840068k used,  350752k free,  275276k buffers
  Swap: 2102456k total,    0k used, 2102456k free, 6533588k cached
  
   PID USER   PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM  TIME+ COMMAND                                                 
  3371 www-data 20  0 216m 15m 3788 S  3 0.2  0:00.08 apache2                                                 
  3370 www-data 20  0 217m 17m 3784 S  2 0.2  0:00.24 apache2                                                 
  3374 www-data 20  0 211m 11m 3308 S  1 0.1  0:00.03 apache2                                                 
  1488 mysql   20  0 455m 76m 4316 S  1 1.0  1011:09 mysqld                                                  
   514 root   20  0   0  0  0 S  0 0.0  3:57.64 kjournald                                                
  3233 www-data 20  0 220m 19m 3824 S  0 0.2  0:00.64 apache2                                                 
  3261 root   20  0 19168 1432 1004 R  0 0.0  0:00.31 top                                                   
    1 root   20  0 8352 748 616 S  0 0.0  0:19.76 init                                                   
    2 root   20  0   0  0  0 S  0 0.0  0:00.00 kthreadd                                                 
    3 root   RT  0   0  0  0 S  0 0.0  0:03.08 migration/0                                               
    4 root   20  0   0  0  0 S  0 0.0  0:03.56 ksoftirqd/0                                               
    5 root   RT  0   0  0  0 S  0 0.0  0:00.00 watchdog/0                                                
    6 root   RT  0   0  0  0 S  0 0.0  0:00.02 migration/1                                               
    7 root   20  0   0  0  0 S  0 0.0  0:04.60 ksoftirqd/1                                               
    8 root   RT  0   0  0  0 S  0 0.0  0:00.00 watchdog/1                                                
    9 root   RT  0   0  0  0 S  0 0.0  0:00.01 migration/2                                               
    10 root   20  0   0  0  0 S  0 0.0  0:01.94 ksoftirqd/2                                               
    11 root   RT  0   0  0  0 S  0 0.0  0:00.00 watchdog/2                                                
    12 root   RT  0   0  0  0 S  0 0.0  0:00.00 migration/3                                               
    13 root   20  0   0  0  0 S  0 0.0  0:01.08 ksoftirqd/3                                               
    14 root   RT  0   0  0  0 S  0 0.0  0:00.00 watchdog/3                                                
    15 root   RT  0   0  0  0 S  0 0.0  0:00.25 migration/4                                               
    16 root   20  0   0  0  0 S  0 0.0  0:03.30 ksoftirqd/4                                               
    17 root   RT  0   0  0  0 S  0 0.0  0:00.00 watchdog/4                                                
    18 root   RT  0   0  0  0 S  0 0.0  0:06.95 migration/5                                               
    19 root   20  0   0  0  0 S  0 0.0  0:01.76 ksoftirqd/5                                               
    20 root   RT  0   0  0  0 S  0 0.0  0:00.00 watchdog/5                                                
    21 root   RT  0   0  0  0 S  0 0.0  0:00.62 migration/6                                               
    22 root   20  0   0  0  0 S  0 0.0  0:01.34 ksoftirqd/6                                               
    23 root   RT  0   0  0  0 S  0 0.0  0:00.00 watchdog/6                                                
    24 root   RT  0   0  0  0 S  0 0.0  0:00.40 migration/7                                               
    25 root   20  0   0  0  0 S  0 0.0  0:00.71 ksoftirqd/7                                               
    26 root   RT  0   0  0  0 S  0 0.0  0:00.00 watchdog/7                                                
    27 root   20  0   0  0  0 S  0 0.0  0:36.94 events/0                                                 
    28 root   20  0   0  0  0 S  0 0.0  0:12.41 events/1                                                 
    29 root   20  0   0  0  0 S  0 0.0  0:07.21 events/2                                                 
    30 root   20  0   0  0  0 S  0 0.0  0:05.49 events/3                                                 
    31 root   20  0   0  0  0 S  0 0.0  0:13.16 events/4                                                 
    32 root   20  0   0  0  0 S  0 0.0  0:07.58 events/5                                                 
    33 root   20  0   0  0  0 S  0 0.0  0:07.52 events/6                                                 
    34 root   20  0   0  0  0 S  0 0.0  0:05.38 events/7                                                 
    35 root   20  0   0  0  0 S  0 0.0  0:00.00 cpuset                                                  
  
  Prvi red prikazuje ukupno vreme rada sistema, slično rezultatu komande uptime. Sledeća dva reda rezultata komande top sumiraju korišćenje procesora (u apsolutnim brojevima, odnosno uprocentima) prikazujući aktivne procese, procese koji su privremeno zaustavljeni, zombije i trajno zaustavljene procese.
  Zombi (zombie) je proces koji se završio pre nego što je njegov roditeljski proces uspeo da to sazna. Oni se zovu zombi-procesi jer su "mrtvi" i ne zauzimaju resurse (osim odrednice u tabeli procesa jezgra operativnog sistema), ali se ipak pojavljuju pri izlistavanju procesa.
  U četvrtom i petom redu rezultata sumirano je aktueIno korišćenje memorije, na način kao što to prikazuje komanda free.
  Šesti red je u stvari zaglavlje za preostale podatke - procese koji najviše opterećuju procesor, podrazumevano prikazane po opadajućem redosledu prema zauzeću procesora.

  Polje Opcija
  * PID - identifikator procesa
  * USER - ime korisnika koji je pokrenuo proces
  * PRI - prioritet izvršavanja procesa
  * NI - izmena prioriteta procesa (nice)
  * SIZE - veličina memorije potrebna za izvršavanje procesa
  * RSS - veličina fizičke memorije koju proces zauzima
  * SHARE ili SHR - veličina deljene memorije koju proces koristi
  * STAT ili S - aktuelno stanje procesa
  * %CPU - procenat ukupnog procesorskog vremena koji otpada na proces
  * %MEM - procenat ukupne fizičke memorije koju koristi proces
  * TIME - ukupno potrošeno vreme procesora na izvršenje procesa
  * COMMAND - komanda kojom je proces pokrenut, prikazana u zagradama ako je proces odložen u virtuelnu memoriju

  Željeni proces možemo "ubiti" u samom prikazu komande top, sa tipkom k ili K upisujući PID (identifikator procesa).
  Prikaz
  Code:
  top - 12:22:32 up 41 days, 22:11, 1 user, load average: 0.38, 0.18, 0.11
  Tasks: 197 total,  1 running, 195 sleeping,  0 stopped,  1 zombie
  Cpu(s): 1.9%us, 0.2%sy, 0.0%ni, 97.6%id, 0.3%wa, 0.0%hi, 0.1%si, 0.0%st
  Mem:  8190820k total, 7552332k used,  638488k free,  272644k buffers
  Swap: 2102456k total,    0k used, 2102456k free, 6105384k cached
  PID to kill: 
   PID USER   PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM  TIME+ COMMAND      
  7773 www-data 20  0 218m 19m 4336 S  8 0.2  0:00.48 apache2      
  1488 mysql   20  0 455m 76m 4328 S  2 1.0  1033:17 mysqld       
  7839 www-data 20  0 211m 12m 3828 S  2 0.2  0:00.06 apache2      
  7610 www-data 20  0 218m 19m 4328 S  1 0.2  0:00.58 apache2      
  7658 www-data 20  0 226m 20m 5192 S  1 0.3  0:00.22 apache2      
  
  Stanje procesa može da bude D (privremeno zaustavljen na određeno vreme), R (izvršava se), S (privremeno zaustavljen), T (zaustavljen ili praćen) ili Z (zombi). Ako se iza oznake stanja procesa nalazi znak
   
  Collapse Signature Expand Signature
  Jesenjin and djvujke like this.
 3. korisnik01

  Korisnik

  Joined:
  18.01.2012
  Messages:
  671
  Likes Received:
  20
  Svaka čast ;)
  Pratio sam ovo i na Slackware forumu, što si postavio... Stvarno korisna stvar ...
   
 4. Broker

  Korisnik

  Joined:
  14.01.2012
  Messages:
  335
  Likes Received:
  79
  Location:
  Kraljevo
  Sistem:
  Slackware
  [size=12pt]Nadgledanje rada u mreži[/size]

  Uska grla na mreži doživljavamo svakodnevno. Sama priroda mreže otežava otklanjanje problema sa performansama jer grešku ili zastoj može štošta da prouzrokuje .
  Krivci mogu da budu sve od mrežne kartice, preko razvodnih kablova, mosta, skretnica sve do mrežniih prolaza ili zaštitne barijere.
  Uglavnom, kada postoji problem s performansama na TCP/IP Ethernetu to svi mi osećamo, neko lakše neko teže. Ethernet tu ne pravi razliku recimo ako je mreža zagušena već tu svi podjednako trpimo. :)
  Što se tiče administratora, oni zagušenje mreže osećaju baš na sopstvenoj koži kroz brojne zahteve (kukanja :) ;)) korisnika da se problem odmah otkloni.
  Kod ovakvih problema na prvom mestu treba proveriti saobraćaj sirovih paketa pomoću komande netstat i njene opcije -i, koje prikazuju TCP/IP saobraćaj na svim aktivnim mrežnim interfejsima.

  Primer
  Code:
  sysadmin@brok ~ # netstat -i
  Kernel Interface table
  Iface  MTU Met  RX-OK RX-ERR RX-DRP RX-OVR  TX-OK TX-ERR TX-DRP TX-OVR Flg
  eth0    1500 0 626925421   0   0 0   1056722848   0   0   0 BMRU
  lo    16436 0 12469047   0   0 0   12469047   0   0   0 LRU
  PoLje Opis
  * Iface - ime mrežnog interfejsa
  * MTU - maksimalna jedinica prenosa (veličina paketa) interfejsa
  * RX-OK - broj dolaznih (primljenih) paketa od trenutka pokretanja interfejsa
  * RX-ERR - broj grešaka kod dolaznih paketa
  * RX-DRP - broj odbačenih dolaznih paketa
  * RX-OVR - broj dolaznih paketa koji su prepunili ulazni bafer
  * TX-OK - broj odlaznih (poslatih) paketa od trenutka pokretanja interfejsa
  * TX-ERR - broj grešaka kod odlaznih paketa od poslednjeg pokretanja interfejsa
  * TX-DRP - broj odbačenih odlaznih paketa
  * TX-OVR - broj odlaznih paketa koji su prepunili izlazni bafer

  Slikovni prikaz komande netstat -i, radi lakšeg uvida
  [​IMG]

  U izveštaju iz gore navedenog primera, na preko 620 miliona dolaznih paketa i preko jedne milijarde odlaznih paketa predstavlja odličan rezultat.
  Kada se poveća broj grešaka pri slanju paketa, to znači da u sistemu postoji neki problem. Sa druge strane, greške kod dolaznih paketa retko ukazuju na problem u vašem sistemu već je problem "tamo negde" na drugom mestu.

  Da biste stekli bolju predstavu o zagušenju mreže, upotrebite komandu netstat bez opcija kao u narednom primeru.
  Code:
  bash-4.1$ netstat
  Active Internet connections (w/o servers)
  Proto Recv-Q Send-Q Local Address      Foreign Address     State   
  tcp    0   0 192.168.0.100:46719   static.204.106.4.4:http TIME_WAIT  
  tcp   196   0 192.168.0.100:56761   192.168.0.1:netbios-ssn ESTABLISHED 
  tcp   196   0 localhost:33750     localhost:netbios-ssn  ESTABLISHED 
  tcp    0   0 192.168.0.100:48171   fa-in-f17.1e100.n:https ESTABLISHED 
  tcp   196   0 localhost:33747     localhost:netbios-ssn  ESTABLISHED 
  tcp    0   0 192.168.0.100:56271   95.180.93.153:39290   ESTABLISHED 
  tcp    0   0 192.168.0.100:52553   fa-in-f101.1e100.:https TIME_WAIT  
  tcp    0   0 192.168.0.100:48177   fa-in-f17.1e100.n:https ESTABLISHED 
  tcp   196   0 localhost:33745     localhost:netbios-ssn  ESTABLISHED 
  tcp    0   0 192.168.0.100:52610   sync01.phx.servic:https ESTABLISHED 
  tcp    0   0 192.168.0.100:46917   static.204.106.4.46:ssh ESTABLISHED 
  tcp    0   0 localhost:netbios-ssn  localhost:33750     ESTABLISHED 
  tcp    0   0 localhost:netbios-ssn  localhost:33747     ESTABLISHED 
  tcp    0   0 localhost:netbios-ssn  localhost:33745     ESTABLISHED 
  tcp    0   0 ::ffff:192.:netbios-ssn ::ffff:192.168.0.:56761 ESTABLISHED 
  Active UNIX domain sockets (w/o servers)
  Proto RefCnt Flags    Type    State     I-Node Path
  unix 13   [ ]     DGRAM          4652  /dev/log
  unix 2   [ ]     DGRAM          3704  @/org/kernel/udev/udevd
  unix 2   [ ]     DGRAM          5727  @/org/freedesktop/hal/udev_event
  unix 3   [ ]     STREAM   CONNECTED   183148 @/tmp/dbus-aVfx2uQe69
  unix 3   [ ]     STREAM   CONNECTED   183713 
  unix 3   [ ]     STREAM   CONNECTED   179317 
  unix 3   [ ]     STREAM   CONNECTED   179316 
  unix 3   [ ]     STREAM   CONNECTED   179315 /tmp/orbit-brok-a8e8c8d8/linc-45f1-0-681dc5142df8
  unix 3   [ ]     STREAM   CONNECTED   179314 
  unix 3   [ ]     STREAM   CONNECTED   179312 /tmp/orbit-brok-a8e8c8d8/linc-8d9-0-2c5a29a8c4379
  unix 3   [ ]     STREAM   CONNECTED   179311 
  unix 3   [ ]     STREAM   CONNECTED   179309 @/tmp/dbus-aVfx2uQe69
  unix 3   [ ]     STREAM   CONNECTED   179308 
  unix 3   [ ]     STREAM   CONNECTED   178518 @/tmp/.ICE-unix/2148
  unix 3   [ ]     STREAM   CONNECTED   179307 
  unix 3   [ ]     STREAM   CONNECTED   179306 @/tmp/dbus-QbKcLIAsXh
  unix 3   [ ]     STREAM   CONNECTED   178517 
  unix 3   [ ]     STREAM   CONNECTED   179303 @/tmp/dbus-aVfx2uQe69
  unix 3   [ ]     STREAM   CONNECTED   179302 
  unix 3   [ ]     STREAM   CONNECTED   178515 @/tmp/.X11-unix/X0
  unix 3   [ ]     STREAM   CONNECTED   179301 
  unix 3   [ ]     STREAM   CONNECTED   123349 /var/run/dbus/system_bus_socket
  unix 3   [ ]     STREAM   CONNECTED   123348 
  unix 3   [ ]     STREAM   CONNECTED   122986 @/tmp/dbus-aVfx2uQe69
  unix 3   [ ]     STREAM   CONNECTED   123973 
  unix 3   [ ]     STREAM   CONNECTED   123959 @/tmp/dbus-aVfx2uQe69
  unix 3   [ ]     STREAM   CONNECTED   123958 
  unix 3   [ ]     STREAM   CONNECTED   122980 @/tmp/.ICE-unix/2148
  unix 3   [ ]     STREAM   CONNECTED   123957 
  unix 3   [ ]     STREAM   CONNECTED   123956 @/tmp/dbus-QbKcLIAsXh
  unix 3   [ ]     STREAM   CONNECTED   122979 
  unix 3   [ ]     STREAM   CONNECTED   122976 @/tmp/dbus-aVfx2uQe69
  unix 3   [ ]     STREAM   CONNECTED   123954 
  unix 3   [ ]     STREAM   CONNECTED   122975 @/tmp/.X11-unix/X0
  unix 3   [ ]     STREAM   CONNECTED   123953 
  unix 3   [ ]     STREAM   CONNECTED   83471 @/tmp/.X11-unix/X0
  unix 3   [ ]     STREAM   CONNECTED   83470 
  unix 3   [ ]     STREAM   CONNECTED   82705 @/tmp/dbus-aVfx2uQe69
  unix 3   [ ]     STREAM   CONNECTED   82704 
  unix 3   [ ]     STREAM   CONNECTED   82694 @/tmp/.ICE-unix/2148
  unix 3   [ ]     STREAM   CONNECTED   82693 
  unix 3   [ ]     STREAM   CONNECTED   83453 @/tmp/dbus-QbKcLIAsXh
  unix 3   [ ]     STREAM   CONNECTED   82692 
  unix 3   [ ]     STREAM   CONNECTED   82690 @/tmp/.X11-unix/X0
  unix 3   [ ]     STREAM   CONNECTED   83451 
  unix 3   [ ]     STREAM   CONNECTED   83450 /tmp/orbit-brok-a8e8c8d8/linc-2235-0-6e7a842c256be
  unix 3   [ ]     STREAM   CONNECTED   82689 
  unix 3   [ ]     STREAM   CONNECTED   82688 /tmp/orbit-brok-a8e8c8d8/linc-8d9-0-2c5a29a8c4379
  unix 3   [ ]     STREAM   CONNECTED   83448 
  unix 3   [ ]     STREAM   CONNECTED   82685 @/tmp/.X11-unix/X0
  unix 3   [ ]     STREAM   CONNECTED   83443 
  unix 3   [ ]     STREAM   CONNECTED   24907 @/tmp/dbus-QbKcLIAsXh
  unix 3   [ ]     STREAM   CONNECTED   25702 
  unix 3   [ ]     STREAM   CONNECTED   24905 @/tmp/.X11-unix/X0
  unix 3   [ ]     STREAM   CONNECTED   25700 
  unix 3   [ ]     STREAM   CONNECTED   24903 
  unix 3   [ ]     STREAM   CONNECTED   24902 
  unix 3   [ ]     SEQPACKET CONNECTED   25694 
  unix 3   [ ]     SEQPACKET CONNECTED   25693 
  unix 3   [ ]     STREAM   CONNECTED   25692 
  unix 3   [ ]     STREAM   CONNECTED   25691 
  unix 3   [ ]     STREAM   CONNECTED   24823 @/tmp/dbus-aVfx2uQe69
  unix 3   [ ]     STREAM   CONNECTED   25626 
  unix 3   [ ]     STREAM   CONNECTED   25621 /var/run/dbus/system_bus_socket
  unix 3   [ ]     STREAM   CONNECTED   24815 
  unix 3   [ ]     STREAM   CONNECTED   24813 
  unix 3   [ ]     STREAM   CONNECTED   24812 
  unix 3   [ ]     STREAM   CONNECTED   25614 /tmp/orbit-brok-a8e8c8d8/linc-ebe-0-1507752f53bd6
  unix 3   [ ]     STREAM   CONNECTED   24811 
  unix 3   [ ]     STREAM   CONNECTED   24810 /tmp/orbit-brok-a8e8c8d8/linc-8d9-0-2c5a29a8c4379
  unix 3   [ ]     STREAM   CONNECTED   25612 
  unix 3   [ ]     STREAM   CONNECTED   25610 @/tmp/.ICE-unix/2148
  unix 3   [ ]     STREAM   CONNECTED   24808 
  unix 3   [ ]     STREAM   CONNECTED   25607 @/tmp/dbus-QbKcLIAsXh
  unix 3   [ ]     STREAM   CONNECTED   24807 
  unix 3   [ ]     STREAM   CONNECTED   25605 @/tmp/.X11-unix/X0
  unix 3   [ ]     STREAM   CONNECTED   25604 
  unix 3   [ ]     STREAM   CONNECTED   23123 @/dbus-vfs-daemon/socket-fsPYfyY5
  unix 3   [ ]     STREAM   CONNECTED   24157 
  unix 3   [ ]     STREAM   CONNECTED   23122 @/dbus-vfs-daemon/socket-duPXUbnG
  unix 3   [ ]     STREAM   CONNECTED   24156 
  unix 3   [ ]     STREAM   CONNECTED   23121 @/dbus-vfs-daemon/socket-RITBtWlL
  unix 3   [ ]     STREAM   CONNECTED   24153 
  unix 3   [ ]     STREAM   CONNECTED   23120 @/dbus-vfs-daemon/socket-q99HxqhE
  unix 3   [ ]     STREAM   CONNECTED   24152 
  unix 2   [ ]     DGRAM          24100 
  unix 3   [ ]     STREAM   CONNECTED   24024 @/dbus-vfs-daemon/socket-CKcoFAtH
  Prikazan je samo deo veoma dugačkog izveštaja. Komanda netstat upotrebljena bez opcija prikazuje sve aktivne veze sa Internetom uspostavljene preko TCP, UDP i Unix priključaka. Možete da upotrebite opcije -t i -u da biste uklonili Unix priključke (netstat -t -u). Unix priključci služe samo za lokalni mrežni saobraćaj, ali ne i za povezivanje umreženih računara. U izveštaju treba da tražite vrednosti različite od nule u koloni Send-Q. Ako više priključaka ima takve vrednosti, pa one još i rastu, mreža je zagušena. Da biste proverili da li vrednosti u koloni Send-Q rastu, zadajte i opciju -e da bi se prikaz stalno ažurirao.

  Da biste proverili vezu s računarima u mreži, upotrebite komandu ping. Prvo pokušajte da se povežete s lokalnim računarom navodeći ime povratne petlje (ping localhost), a zatim navodeći IP adresu petlje (ping 127.0.0.1). Zatim proverite povezivanje s lokalnim računarom, navodeći njegovo stvarno ime i IP adresu na mreži. Ako se komanda ping uspešno završi, mreža radi na lokalnom sistemu. Sa druge strane ako se računar odazove na IP adresu ali ne i na ime, proverite odgovarajuću odrednicu u datoteci /etc/hosts. Posle toga, pokušajte da pozovete drugi sistem na mreži, opet služeći se njegovim imenom i IP adresom. U opštem slučaju ako se udaljen računar odazove kada ga pozovete služeći se IP adresom, ali ne i kada ga pozovete po imenu, problem je u serveru imena. U takvom slučaju proverite da li je server imena naznačen u datoteci /ete/resolv.conf.
  Na kraju, pokušajte da pozovete sistem na drugoj mreži (služeći se imenom i IP adresom). Uspešno povezivanje sa sistemima koji nisu na lokalnoj mreži znači da barem možete da izađete na Internet. Ako neki udaljeni sistem nije dostupan, možda u tom trenutku nije ni uključen. Ako ne možete da se povežete sa udaljenim sistemima, proverite da li dobro rade server imena i mrežni prolaz, kao i to da li je interfejs na mreži koji želite da dosegnete uopšte aktivan. Slično tome komanda netstat -nr proverava tabele putanja i ističe nevažeće ili netačne odrednice DNS servera.


  Na kraju ostaje da Vam poželim dobar pogled na Vaše Linux sistemske performanse. :)

  Napomena, članak je pisan namenski za Linux distribuciju Slackware, tako da Vam neke komande možda neće raditi u Mintu.


  Članak izvorno napisan i objavljen na forumu Slackware Srbija zajednice
  Arrow http://slackware-srbija.org/forum/viewtopic.php?f=38&t=1261&p=9459#p9459
   
  Collapse Signature Expand Signature
 5. drinx

  drinx Isključen sa foruma

  Joined:
  07.04.2012
  Messages:
  1,125
  Likes Received:
  132
  Sistem:
  OpenIndiana
  Svaka cast ! Hvala :)
   
  Collapse Signature Expand Signature
 6. Goran

  Korisnik

  Joined:
  30.01.2012
  Messages:
  194
  Likes Received:
  24
  Location:
  Zrenjanin
  Sistem:
  Ubuntu
  Svaka čast, svakako će dobro doći nama koji pokušavamo da uplovima u administriranje linux servera i sistema. :))
   
  Collapse Signature Expand Signature