FOSS Hosting

Dobrodošli na FOSS Srbija

Free and Opensource Srbija je skup entuzijasta i ljubitelja slobodnog i otvorenog koda. Cilj nam je okupiti sve istomišljenike na jednom mestu i stvoriti najveći globalni OpenSource projekat u Srbiji i šire!

 1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Uputstvo NextCloud 15 - CentOS 7

Discussion in 'Fedora, CentOS, OpenSuse' started by OgnjenIT, 05.02.2019.

 1. OgnjenIT

  Korisnik

  Joined:
  27.07.2017
  Messages:
  41
  Likes Received:
  51
  Location:
  Srbija
  Okruženje:
  XFCE
  Sistem:
  Xubuntu
  Pozdrav,

  evo jedno uputstvo koje ce vam mozda biti od koristi (mozda i novcano).
  U pitanju je NextCloud, projekat otvorenog koda (nextcloud/server) koji instaliramo na CentOS 7 (moze i na Ubuntu 18.04 LTS).
  Ovo uputstvo je zapravo moj podsetnik (preuredjen za forum) kada instaliram NextCloud u firmama koje imaju potrebu za takvom vrstom resenja.
  Tamo gde naidjete na informaciju poput "mojcloud.org" trebate da postavite vas domenom sa predpostavkom da ce "cloud" biti vas poddomen.
  Takodje, jedna vrlo vazna informacija je ta da nextcloud ima aplikaciju za Linux, Windows i MAC operativne sistema kao i za Android i iOS telefone (besplatno).

  Nakon standardne instalacije CentOS-a 7, uradimo update:
  yum update

  -------------------------------------------APACHE---------------------------------------------
  Instaliramo Apache - httpd:
  yum install httpd

  Dodajemo Virtualhost:
  touch /etc/httpd/conf.d/cloud.mojcloud.org.http.conf
  vi /etc/httpd/conf.d/cloud.mojcloud.org.http.conf

  Dodamo sledece:
  Code:
  <VirtualHost *:80>
   DocumentRoot /var/www/mojcloud.org/cloud
   ServerName cloud.mojcloud.org
  
  <Directory "/var/www/mojcloud.org/cloud">
   Require all granted
   AllowOverride All
   Options FollowSymLinks MultiViews
  </Directory>
  </VirtualHost>
  konf host:
  vi /etc/hosts
  dodamo:
  Code:
  172.18.241.59 cloud.mojcloud.org
  editujemo httpd.conf
  vi /etc/httpd/conf/httpd.conf

  postavlamo:
  Code:
  DocumentRoot "/var/www"

  ||||||||||||---SSL---||||||||||

  Ako zelimo da instaliramo sertifikat koji mi sami potpisujemo, to mozemo da uradimo na sledeci nacin:
  yum install crypto-utils mod_ssl

  gasimo Apache tj HTTPD:
  systemctl stop httpd

  Proveravamo da li je upaljen:
  systemctl status httpd

  Sledece sto radimo jeste pravljenje sertifikata (preporucuje da se ne radi preko ssh vec direktno na serveru zbog brzeg pravljenja sertifikata) i to sa slecom komandom:
  genkey cloud.mojcloud.org
  nakon toga pratimo upustva iz GUI-a

  Napravimo backup ssl.conf iz foldera /etc/httpd/conf.d
  cp ssl.conf ssl.conf.original
  mv ssl.conf cloud.mojcloud.org.ssl.conf

  U okviru file-a cloud.mojcloud.org.ssl.conf menjamo sledece:
  Code:
  <VirtualHost cloud.mojcloud.org:443>
  DocumentRoot "/var/www/mojcloud.org/cloud/"
  ServerName cloud.mojcloud.org:443
  SSLCertificateFile /etc/pki/tls/certs/cloud.mojcloud.org.crt
  SSLCertificateKeyFile /etc/pki/tls/private/cloud.mojcloud.org.key
  Da bi redirektovali sav HTPP saobracaj ka HTPPS, menjamo postojeci conf file:
  vi cloud.mojcloud.org.http.conf

  I u njega ubacmo sledece:

  Code:
  Redirect / https://cloud.mojcloud.org
  Stim da to izgleda na sledeci nacin:
  Code:
  <VirtualHost cloud.mojcloud.org:80>
  DocumentRoot /var/www/mojcloud.org/cloud/
  ServerName cloud.mojcloud.org
  Redirect / https://cloud.mojcloud.org
  
  <Directory "/var/www/mojcloud.org/cloud/">
   Require all granted
   AllowOverride All
   Options FollowSymLinks MultiViews
  </Directory>
  </VirtualHost>
  Nakon toga palimo httpd

  -------------------------------------------MySQL---------------------------------------------
  Stavljamo repo za MySQL:
  wget http://repo.mysql.com/mysql-community-release-el7-5.noarch.rpm
  sudo rpm -ivh mysql-community-release-el7-5.noarch.rpm
  yum update

  Instaliramo MySQL i pokrecemo:
  sudo yum install mysql-server
  sudo systemctl start mysqld

  Pocetno konfigurisemo MySQL:
  sudo mysql_secure_installation #Tu ce nas pitati za sifru, novu sifru, brisanje test baze..

  Ulazimo u mysql kako bi kreirali bazu:
  mysql -u root -p

  Proverimo da li postoje neke baze:
  SHOW DATABASES;

  Proverimo da li postoji user:
  select User, Host, Password from mysql.user;

  Kreiramo bazu:
  CREATE DATABASE nextcloud;

  Kreiramo usera:
  GRANT ALL PRIVILEGES ON nextcloud.* TO 'nextcloud'@'localhost' IDENTIFIED BY 'ognjen';

  Osvezavamo informacije:
  FLUSH PRIVILEGES;

  exit;

  -------------------------------------------PHP---------------------------------------------
  Postavimo/instaliramo SCL repo:
  yum install centos-release-scl

  Nakon toga instaliramo PHP 7.0
  yum install rh-php70 rh-php70-php rh-php70-php-gd rh-php70-php-mbstring

  Install php7.0 modul za mysql i mariadb:
  yum install rh-php70-php-mysqlnd

  Ako budemo koristili nexcloud ldap app, onda instaliramo i sledece:
  yum install rh-php70-php-ldap

  Disable-ujemo stare apache module ako uopste postoje time sto im menjamo imena:
  mv /etc/httpd/conf.d/php.conf /etc/httpd/conf.d/php54.off
  mv /etc/httpd/conf.modules.d/10-php.conf /etc/httpd/conf.modules.d/10-php54.off

  Symlinkujemo PHP 7.0 Apache module
  ln -s /opt/rh/httpd24/root/etc/httpd/conf.d/rh-php70-php.conf /etc/httpd/conf.d/
  ln -s /opt/rh/httpd24/root/etc/httpd/conf.modules.d/15-rh-php70-php.conf /etc/httpd/conf.modules.d/
  ln -s /opt/rh/httpd24/root/etc/httpd/modules/librh-php70-php7.so /etc/httpd/modules/


  Restartujemo apache:
  service httpd restart


  -------------------------------------------NEXTCLOUD---------------------------------------------
  Otvorimo link: Install – Nextcloud , kliknemo Download for server, desni klik na Download Nextcloud i kopiramo lokaciju file-a
  Skinemo instalaciju sledecom komandom:
  wget https://download.nextcloud.com/server/releases/nextcloud-15.0.2.zip

  unzip-ujemo file u /var/www/:
  unzip nextcloud-15.0.2.zip -d /var/www/

  Dodeljujemo sva prava apache-a za taj folder:
  chown apache:apache -R /var/www/mojcloud.org/cloud/

  --------------------------------------------SELinux---------------------------------------------------

  SELinux je po default-u upaljen i u enforce mod-u.
  Kako bi dozvolili procesu httpd da pristupi file-oovima, trebamo da izmenimo context na sledeci nacin:

  semanage fcontext -a -t httpd_sys_rw_content_t '/var/www/mojcloud.org/cloud/data(/.*)?'
  semanage fcontext -a -t httpd_sys_rw_content_t '/var/www/mojcloud.org/cloud/config(/.*)?'
  semanage fcontext -a -t httpd_sys_rw_content_t '/var/www/mojcloud.org/cloud/apps(/.*)?'
  semanage fcontext -a -t httpd_sys_rw_content_t '/var/www/mojcloud.org/cloud/.htaccess'
  semanage fcontext -a -t httpd_sys_rw_content_t '/var/www/mojcloud.org/cloud/.user.ini'
  semanage fcontext -a -t httpd_sys_rw_content_t '/var/www/mojcloud.org/cloud/3rdparty/aws/aws-sdk-php/src/data/logs(/.*)?'

  restorecon -Rv '/var/www/mojcloud.org/cloud/'

  Da bi dozvolili update preko Web interface-a, onda odradimo sledecu komandu:
  setsebool -P httpd_can_network_connect on

  Ako ne postoji komanda semanage onda je trazimo putem sledece komande:
  yum provides /usr/sbin/semanage

  I nakon toga instaliramo:
  yum install policycoreutils-python

  U koliko su potrebna neka dodatna objasnjenja, otvoriti link:
  SELinux configuration — Nextcloud 15 Administration Manual 15 documentation

  --------------------------------------------Firewall----------------------------------------------------------
  Dodajemo firewall pravila da bi prisli serveru preko http i https-:

  firewall-cmd --zone=public --add-port=443/tcp --permanent
  firewall-cmd --zone=public --add-service=https --permanent
  firewall-cmd --zone=public --add-port=80/tcp --permanent
  firewall-cmd --zone=public --add-service=http --permanent
  firewall-cmd --reload

  ----------------------------------------Web instalacija---------------------------------------------
  Pre svega treba postaviti domen u trust:
  vi /var/www/mojcloud.org/cloud/config/config.php

  PHP:
    'trusted_domains' =>
    array (
    
  => '172.18.241.59',
    
  => 'cloud.mojcloud.org',
    ),

  Otvorimo pretrazivac i upisemo IP adresu ili domen (domen ce raditi kada postavite dns zapis):
  http://172.18.241.59/ ili
  https://172.18.241.59/

  Nakon toga izacice nam pocetna strana gde cemo napraviti user-a.
  Kad upisemo user/pass dole oznacimo MySQL/mariadb.
  U dole polja stavimo podatke vezane za mysql (ime baze: nextcloud, user: nextcloud , pass: ognjen)

  Mislim da je uputstvo kompletno.
  Uzivajte :)
   
  Dragan, Ladislav and Jocix like this.
FOSS Hosting